Hort Escolar

L'hort escolar ecològic és un recurs educatiu cada vegada més conegut i utilitzat als col·legis. No es tracta simplement d'un espai on es conreen verdures, hortalisses, plantes aromàtiques..., sinó un espai on s'aborden una sèrie de continguts encaminats a desenvolupar les capacitats dels nostres alumnes.

L'hort escolar ecològic ofereix infinits recursos didàctics que poden ser aprofitats per diferents nivells educatius. A més, permet als alumnes ser els protagonistes del seu propi aprenentatge, afavoreix el treball en equip i moltes altres coses que anem anar descobrint durant el curs.

Els destinataris d´aquest projecte van a ser els alumnes de cinquè de primària. En el seu dia, elegirem aquest curs perquè dins de l´àrea de ciències de la naturalesa hi ha gran varietat de temes relacionats amb l´hort. Afegir que, aquests alumnes estan en una edat madura on ja deuen d´anar adquirint valors relacionats amb el medi ambient.

És per això que, no volem que els continguts es queden en una mena de teoria, volem anar més enllà i desenvolupar una experiència pedagògica innovadora, on els alumnes pugen desenvolupar diferents aprenentatges.