COMPARA I CONTRASTA 1.re COMPARA I CONTRASTA 2.reCompararem els processos de mitosi i meiosi omplint un organitzador gràfic en grup i diguent en qué s’assemblen; en què es diferèncien respecte a una serie de criteris comuns; paraules clau comunes o relacionades als dos processos i escribint per últim una conclussió o interpretació de tot lo anterior. Em va resultar molt útil per a que refermaren els dos conceptes. 

RELLOTGE DE CITES 1.r RELLOTGE DE CITES 4.rPer a repasar de cara a l’exàmen dels temes 1 i 2 del llibre, vam fer esta activitat i he de dir que els va ajudar molt a l’hora de preparar-se l’exàmen ja que les qualificacions obtingudes van ser prou bones i els alumnes van dir que els va vindre molt bé poder fer açò la vespra quan ja ho tenien quasi tot estudiat. 

3 4Durante el mes de octubre los alumnos de 3º ESO realizaron la actividad de parada de tres minutos para recordar varios conceptos de literatura de cursos anteriores. Del mismo modo aplicamos esta técnica en valenciano para repasar las categorías gramaticales.

Por otra parte en todos los grupos para trabajar la ortografía, realizan dictados, y con la estrategia de pensamiento de “compartir las tareas de casa”, se corrigen entre ellos las faltas, ya que se intercambian los cuadernos y corrigen el texto de compañero y le indican dónde fallan.

También hemos trabajado la estrategia del folio giratorio con el fin, después de haberse leído el libro de lectura Poemes sense diminutius, de realizar realizar un caligrama con algún poema que les hubiera gustado y recitarlo en clase.

6 7Durante el mes de noviembre, los alumnos de 1º y 2º de ESO, trabajaron la estrategia de pensamiento de los 4 sabios para aprender los recursos estilísticos de los temas correspondientes. Un miembro de cada grupo se preparaba el tema y pasaba a otro grupo y lo explicaba. Esta técnica les gustó mucho ya que se cambiaban de grupo y aprendían preguntándoles a sus compañeros.

Los alumnos de tercero en valenciano, mediante la misma estrategia, explicaron al resto de la clase una parte de la literatura que anteriormente se habían preparado. Funcionó muy bien ya que entre ellos se hacían preguntas y las resolvían con el material que se habían estudiado.

5En 1º y en 3º de ESO, trabajaron la comprensión lectora a través de la técnica de lápices al centro, tanto en castellano como en valenciano. Después de la lectura cooperativa del texto, entre los miembros del grupo resolvían las actividades propuestas de comprensión. Resultó positivo ya que entre ellos se ayudaban a comprender y resolver las dudas que tenían de comprensión del texto.

Primer de batxiller ha finalitzat la unitat didàctica de la "Narrativa del Segle d'Or" amb la confecció de mapes mentals dels autors del S.XV i utilitzant la rutina "Headline". Una vegada tot fet, han representat els diferents autors fent batalles literàries (s'enfrontaven dialècticament dos alumnes , sent cadascú un  autor medieval).
Per a finalitzar amb la unitat didàctica el passat  1 d'abril anàrem a veure l'obra còmica teatral"Quatre-cents"  al Teatre  "El Micalet ", on es repassa a tos els autors del Segle d'Or des d'una perspectiva humorística.
Els alumnes isqueren encantats . ¡Us la recomanem!!

Els alumnes de 1º B- ESO, en l´assignatura de Ciències Socials han treballat
de manera cooperativa la Prehistòria , els orígens de la humanitat, el procés d´hominització, la societat i l´economia del Paleolític, Neolític i de l´Edat dels Metalls.
Amb aquestes imatges podeu veure com d´aquesta etapa, anterior a la Història en la qual encara no havia aparegut l´escriptura, podem trobar restes pictòriques a les coves Cantàbriques i Mediterrànies de la nostra Península.

En segon batxiller , s’ha treballat l’assaig, gènere textual de la 2ª avaluació , a través d’esta rutina rutina de pensament on per grups els alumnes en treballaren les idees principals (al centre) i les secundàries (les més allunyades del centre) plasmant-les en paperògraf. Primer ,generaren idees sobre l’assaig ,després les classificaren i per últim ,les relacionaren unes amb altres a través d’un mapa conceptual. L’últim pas, va ser ampliar alguna idea que no en tenien clara.
Aquesta rutina s’ha anat modificant segons avançàvem en matèria, connectant amb altres noves idees. Els alumnes han fet visible el seu pensament i el tenen present en l’aula.

¡Enhorabona pels resultats!!!