En l' assignatura de Ciències Socials, els alumnes de Segon de l' ESO, han fet de manera individual un mapa mental de l' art Romànic.A partir d' una idea central van relacionant-se les idees secundàries, amb paraules claus, colors, dibuixos...